charmingvietnamgala.com

Kiều hối là một trong những nguồn ngoại lực quan trọng góp phần cải thiện đời sống của người dân trong nước cũng như cho sự phát triển của kinh tế – xã hội của đất nước.

Đối với rất nhiều gia đình, kiều hối là nguồn thu nhập hết sức quan trọng để đảm bảo cho cuộc sống gia đình. Đối với nền kinh tế, kiều hối là nguồn vốn ngoại tệ để đảm bảo cân bằng cán cân thanh toán và sự cung – cầu ngoại tệ trên thị trường tài chính.

Có thể thấy những năm gần đây, nguồn kiều hối đã bắt đầu có sự dịch chuyển, từ tiêu dùng cá nhân sang đầu tư nhiều hơn trên các lĩnh vực như chứng khoán, bất động sản, sản xuất kinh doanh, dịch vụ… Hiện nay, tại Việt Nam, nguồn kiều hối chủ yếu đến từ 4 nguồn sau.

Thứ nhất là các Việt kiều lớn tuổi: Có khá đông người Việt Nam định cư ở nước ngoài từ thời trước những năm 1975 được gọi là Việt kiều, do các vấn đề về chiến tranh, lịch sử của Việt Nam. Theo thống kê, có khoảng 4,5 triệu kiều bào Việt Nam sinh sống, làm việc ở nước ngoài thì khoảng 3 triệu người trong đó là Việt kiều. Nguồn kiều hối của nhóm Việt kiều này không lớn.

Thứ hai là Việt kiều trẻ tuổi: Đây là thế hệ những người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài sau năm 1975. Những người này có công việc kinh doanh ổn định, thu nhập khá và thường gửi về để giúp đỡ người thân trong nhà nhưng không nhiều. Dù vậy, nhóm này lại gửi về nước để đầu tư thì lại khá lớn và phụ thuộc vào chính sách tiền tệ tài chính, thị trường chứng khoán, bất động sản trong nước…