charmingvietnamgala.com

Việc xác định được nguồn gốc của các nguồn kiều hối là rất quan trọng trong việc hoạch định các chính sách tài chính, tiền tệ để điều tiết nền kinh tế vĩ mô.

Thứ ba, nguồn kiều hối từ người Việt Nam sống, làm ăn ở nước ngoài: Là những người đi xuất khẩu lao động và ở lại nước ngoài để sinh sống làm ăn, thường xuyên gửi tiền về trong nước nhưng mục đích chính là trả nợ, đầu tư, kinh doanh. Dòng tiền này có sự phụ thuộc vào kết quả kinh doanh và làm ăn của họ ở nước ngoài cũng như diễn biến của các thị trường tiền tệ, chứng khoán, bất động sản ở Việt Nam.

Thứ tư, người đi xuất khẩu lao động và làm việc ở nước ngoài: chủ yếu là người đi xuất khẩu lao đồng theo hợp đồng, tiếp tục ký với doanh nghiệp nước ngoài để làm việc tiếp hoặc trốn ở lại. Những người này có nguồn tiền gửi về nhiều nhất, lớn nhất và thường xuyên nhất. Ước tính, hàng năm ở Việt Nam có khoảng hơn 100.000 người đi xuất khẩu lao động theo con đường chính thức, chưa kể còn con số rất lớn theo con đường không chính thức. Số tiền kiếm được của nhóm người này chủ yếu gửi về nước cho người thân ở nhà.

Trong năm 2020, do đại dịch Covid-19 và sự ảnh hưởng của nó lên nền kinh tế toàn cầu đã khiến cho nguồn thu nhập của người Việt Nam ở nước ngoài giảm mạnh, dẫn đến nguồn kiều hối gửi về nước cũng bị giảm sút rất lớn. Theo WB, kiều hối năm 2019 gửi về Việt Nam là khoảng 16,7 tỷ USD. Tuy nhiên, dự đoán trong năm 2020, nguồn kiều hối gửi về Việt Nam sẽ khó vượt qua được con số 10 tỷ USD.